M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Dans-, musikk- og medialokaler

I lokaler med krav på høy lydisolering gjeller spesielle konstruksjoner og løsninger. Normalt brukes flytende gulvkonstruksjoner med elastiske element av SYLOMER, SYLODYN eller Stålfjærelement for systemfrekvenser fra ca 5 Hz og oppover.

Lydisolerende undertak pendles med SYLOMER-hengere eller Stålfjærer. Til og med vegger kan monteres elastisk adskilt fra bærestammen. Materialets dokumentasjon tilhører de beste i bransjen, hvilket sikrer den beste løsningen.

  • Meget god vibrasjons- og basslydsisolering
  • Veldokumenterte produkter
  • Bra dimensjoneringsunderlag
  • Enkel installasjon
  • Lang levetid
TopContent: ProductGroup (9160)
Default.Master