M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stille og vibrasjonsfrie produkter

Støy og vibrasjoner kommer mer og mer i fokus når det gjelder industrielle produkter og konsumentprodukter, med konkurransekraft og EU-normer som drivende faktorer. Gjennom reduserte vibrasjoner i produktene øker levetiden på andre komponenter eller billigere komponenter brukes. Med SYLOMER®-materialet opprettholdes stillere og mere vibrasjonsfrie produkter, noe som øker deres verdi og gir et forsprang på markedet.

  • God vibrasjonsisolering
  • Fleksibelt og mangesidig materiale
  • Høy kjemisk resistens
  • Lang levetid
  • Høy grad av kundetilpassning
TopContent: ProductGroup (9162)
Default.Master