M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Turbiditetsmålere

Turbiditet... hva er det?

Turbiditet er optisk karakter eller karakteristikk av en væske, som ofte kalles grumsete.

Turbiditet kan enkelt observeres med øyet, men det kan være vanskeligere å fastslå i vilken grad/turbiditet mediet har. Turbiditet er ikke farge avhengig, men påvirkes av partiklenes gjennomtrenglighet, absorpsjon og refleksjon av lys.

Vann fra en innsjø er et naturlig eksempel på turbiditet. I enkelte tilfeller kan vannet oppleves som veldig klart og bunnen er enkel å se, mens i andre tilfeller er det så mørkt eller grumsete at man ikke kan se mer enn et par desimeter.

TopContent: BusinessArea (8457)
Default.Master